Vilkår og abonnomentsbetingelser

Abonnementsbetingelser

Generelle oplysninger

SafePhone ApS

38113267

Oksevej 2, 6330 Padborg

Hej@SafePhone.dk

25 94 32 56

 

Abonnementsbetingelser

Når du accepterer de gældende abonnementsbetingelser på SafePhone.dk, accepterer du, at SafePhone.dk (SafePhone ApS) må trække det oplyste beløb for medlemskab periodevist, indtil du vælger at opsige dit abonnement.

Betaling
SafePhone modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Vi tager ikke kortgebyrer.Der trækkes betaling kvartalsvis, halvårligt, eller årligt afhængende af de vilkår du indtræder med. Der er ingen gebyr ved betalingen for dig som kunde. Beløbet trækkes øjeblikkeligt. SafePhone krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

Selvriskio:
Ved skadeindsendelse/skadeoprettelse er der en selvriskio på 99,-

Skade

SafePhone dækker ikke skader der er forekommet før indgåelse aftale om fri dækning af din mobiltelefon. SafePhone er ikke en forsikring og skal blot ses som et supplement hertil. Når du indgår et abonnement med SafePhone. så indgår aftale om reparation.

Derfor dækker SafePhone ikke skader som væskespild, vandskade, brand, tyveri eller andre situationer hvor telefonen ikke kan repareres og skal udskiftes. Hermed også situationer hvor telefonen kan repareres men det er økonomisk uforsvarligt, således en ny telefon vil være billigere.

SafePhone kan dog i visse situationer tilbyde tilskud/rabat til køb af ny telefon. SafePhone dækker heller ikke IC/Mikrolodnings reparationer, men tilbyder tilskud på disse reparationer. SafePhone kan ikke garantere funktionalitet af Touch ID, Face ID efter endt reparation, såfremt at dette ikke har virket før modtagelse. Ved enkelte tilfælde vil skaden kunne forudsage skade på Touch ID/Face ID og SafePhone vil ikke havde mulighed for, at reparere dette. SafePhone kan ikke garantere funktionalitet som følge af software opdatering, software fejl eller andre eksterne faktorer.

SafePhone dækker kun situationer hvor der er komponenter (som er dækket) i din telefon der skal udskiftes. I tilfælde af skade og at kunden ikke har betalt sit udestående til SafePhone, har SafePhone ret til, at afvise ethvert krav om reparation medmindre kunden indfrier det udestående. Kunden skal således også betale den aftalte selvrisko og SafePhone kan afvise et krav såfremt det ikke er betalt.

SafePhone kan til enhver tid annullere en aftale med en kunde på baggrund af mistanke om svindel, manipulation, bedrageri, svig eller anden form for økonomisk svindel. Vi opsiger ikke abonnementer for at indsende for mange reparationer. SafePhone kan også tilbageholde en enhed tilbage, indtil evt. selvrisko og andet skyldige beløb er betalt.

Dæking
En SafePhone pakke dækning dækker kun en telefon. Denne telefon skal være din egen telefon. Den telefon du ønsker at tilmelde dig, skal tilmeldes med IMEI nummer på vores hjemmeside. IMEI nummeret kan ikke ændres. Får du en ny telefon, skal du kontakte vores kundeservice for at få det ændret.

Ved skade vil SafePhone sørge for levering, med fragtmetode efter SafePhones valg til modtager på den dato der er angives i en mail. Rettidig levering forudsætter dog at fragtfirmaet overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos fragtfirmaet, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i for vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, vil SafePhone naturligvis undersøge omstændighederne.

Skadesindsendelse
Ved skade bedes du sende din telefon til adressen der er angivet i den mail du vil modtage fra os.

Vi har hovedkontor på

SafePhone ApS
Oksevej 2,
6330 Padborg

OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB OG BINDINGSPERIODE
Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter med 1 månedes varsel til udgang af måneden. Der kan opsiges pr telefon, pr mail eller på vores hjemmeside via Min konto funktionen. Der er 6 måneders bindingsperiode. Såfremt der er betalt forud for en periode, vil de blive refunderet efter den gældende dagspris for abonnement. Der udregnes efter 365 dage divideret med års prisen for abonnement)

Refusion
Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og SafePhone har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.

Særlige vilkår

Ved manglende betaling har vi ret, til at afvise reparationer indtil beløbet er betalt. Ved manglende betaling af selvrisiko kan SafePhone også afvise reparationer.

Fortrydelsesret
Vi giver 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har bestilt din dækning.

Du skal inden 14 dage fra aftaledagengive os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal sendes til hej@SafePhone.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Efter 14 dage, kan handelen ikke gå tilbage som følge af tjenestens natur.

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. Der vil blive afregnet ud fra en dagspris af dit abonnement. Altså 365 divideret med antal dage efter du opsiger.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på Hej@SafePhone.dk

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

Privatlivspolitik:

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen og videregivelsen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos SafePhone ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den data-ansvarlige på safephone.dker SafePhone ApS.

Som registreret hos SafePhone.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: monty@safephone.dk

SafePhone.dk forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. SafePhone.dk vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.

SafePhone.dk vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Klageadgang:

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Kundeservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Abonnementsbetingelser er opdateret d. 31.12.2018

 Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

SafePhone.dk

Oksevej 2

6330 Padborg

E-mail: Hej@SafePhone.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/ydelser:

______________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________

Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)